Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności arrow Dla nauczycieli arrow Zarządzenia Dyrektora

ja

Organ prowadzący
 
mielec
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Podstawowe informacje
 
koronawirus
 
Przekaż 1 % podatku
 
podatek
Wolontariat
wolontariat
 
prawa dziecka
 
 
Szkoła młodych patriotów
 
szkola
Nasza Szkoła
 
prezentacja
 
 
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
Projekt Next step
   
projekt
 
 
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
 
nowa
Pierwsza Pomoc
 
pierwsza pomoc
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkoła pamięta
szkola
Weź nie truj
ESA
Nowe Numery Kontaktowe
kontakt
 

Zarządzenia Dyrektora

Załącznik do Zarządzenia dyrektora szkoły

PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY

NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODDZIAŁAMI  IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MIELCU 

Mielec 2020

Czytaj całość...

Zarządzenie Dyrektora nr 16/2020/21 - Procedury funkcjonowania Szkoły w okresie pandemii Covid-19

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie dyrektora nr 9/2020/2021 z dnia 06.11.2020r.  

                                      

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie dyrektora nr 7/2020 /2021

w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły.

                                     

           


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu  w okresie pandemii Covid-19  od 01.09.2020r.

 

word
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Procedura bezpieczeństwa  w okresie pandemii COVID-19 SP11 21.05.2020
                                     

          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacja zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1
                                    

word

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ustalenie zasad pracy opiekuńczo- wychowawczej dla świetlicy 
            

                                     

word

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej
                                     
word

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dokumentacja uczniów posiadających orzeczenia
  (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)        word

 

Powołanie  Szkolnego Zespołu Konkursowego
  (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)        word

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych          
  (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)       word

   

Organizacja dyżuru w świetlicy szkolnej           
  (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)       word

 

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela

(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)        word    


Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela

(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)        word    

 

Procedura dotycząca  zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
  (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)        word

 

  Powołanie zespołu  powypadkowego
  (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)        word

  

 Zasady naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw               

  (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)         word

    

Określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)      

     

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole
 
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)     word

 

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 787 54 50, (17) 787 54 54, email: sp11@miasto.mielec.pl
::
SP 11 Mielec © 2022