Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności arrow Archiwum

ja

Organ prowadzący
 
mielec
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Podstawowe informacje
 
koronawirus
 
Przekaż 1 % podatku
 
podatek
Wolontariat
wolontariat
 
prawa dziecka
 
 
Szkoła młodych patriotów
 
szkola
Nasza Szkoła
 
prezentacja
 
 
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
Projekt Next step
   
projekt
 
 
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
 
nowa
Pierwsza Pomoc
 
pierwsza pomoc
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkoła pamięta
szkola
Weź nie truj
ESA
Nowe Numery Kontaktowe
kontakt
 

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19

Dyrekcja szkoły zawiadamia o wynikach rekrutacji dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19.

 
Lista kandydatów zakwalifikowanych  

Lista kandydatów niezakwalifikowanych


,,OTWARTE DRZWI " Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

W dniach 19-23.02.2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu odbędzie się akcja informacyjna ,,OTWARTE DRZWI”- realizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.                              czytaj więcej
 
 

Spotkanie szkoleniowe dla rodziców uczniów klas trzecich

Szanowni Rodzice uczniów klas trzecich!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe ,,Budowanie relacji rodzic dziecko”, które przeprowadzi pan Mariusz Rudnicki. Spotkanie odbędzie się w czwartek 25 stycznia o godz. 16.30 na korytarzu obok sali 75.


Zajęcia profilaktyczne dla Rodziców uczniów klas czwartych

  dziecko 

Rada Pedagogiczna i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu ma zaszczyt zaprosić   Rodziców uczniów klas IV-ch na multimedialne zajęcia profilaktyczne dla rodziców „Komputer i Interenet w XXI wieku”  na temat: Jakie zagrożenia czyhają w sieci na Twoje dziecko?, które odbędą  się w dniu  25 stycznia 2018r. (czwartek) o godz. 17.00 w jadalni szkolnej
 

 
Prezydium Rady Rodziców na rok szk.2017/18

 

 

Dnia 29.09.2017r. odbyło się zebranie Rady Rodziców.
 
Do Prezydium Rady Rodziców wybrano :
 
1. Roman Pantoł                            -   przewodniczący 
2. Anna Rogus –Maj                      -   z-ca przewodniczącego  
3. Anna Żurawska                         -   sekretarz       
4. Chodorowska Katarzyna          -   komisja rewizyjna
5. Rafał Guła                                 -   komisja rewizyjna

   
 
 Uchwalono składkę w wysokości : 40 zł od jednego dziecka uczęszczającego do naszej szkoły lub  40 zł od rodziny- jeżeli jest więcej niż jedno dziecko w naszej szkole.

 
Proszę  dokonać wpłat  do  końca grudnia bieżącego roku kalendarzowego na konto  Rady Rodziców SP 11 w Mielcu :
PBS o/Mielec  49 8642 1168 2016 6805 5417 0001
 

Tel. do szkoły : 017 58 25 308  lub  017 58 25 436
 
 
 
Ogłoszenie na temat ubezpieczenia uczniów

W roku szkolnym 2017/2018
 RADA RODZICÓW wybrała ubezpieczyciela uczniów  NNW  FIRMĘ GOTHAER.

składka wynosi: 45 ZŁ – pierwsze dziecko z rodziny uczące się w SP 11

drugie i następne 50 %  tj. 22.50zł.

 Wpłaty u wychowawcy do 06.10.2017r.
 

Spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców

Zapraszam  przedstawicieli Rady Rodziców  SP nr 11 w dniu 24.08.2017.r (czwartek)  o godz. 17.00   na spotkanie w spawie wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego dla uczniów szkoły. Dotyczy ubezpieczenia NNW. 
Dyrektor Szkoły
 

Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

Podręczniki i ćwiczenia dla klas 1-7 w roku szkolnym 2017/2018 są zapewniane przez szkołę z dotacji celowej.
Rodzice kupują jedynie podręcznik/ćwiczenia do religii, która jest przedmiotem nieobowiązkowym.

 

Zwrot podręczników do biblioteki


Prosimy o zapoznanie z informacją o zwrocie podręczników do biblioteki szkolnej

 

 

Pomoc osobom z autyzmem


Zapraszamy Rodziców do zapoznania się i ewentualnego włączenia w akcję charytatywną organizowaną przez polskie radio w dwójce. Więcej na ten temat 

Dyrekcja szkoły

Wspólnie zadbamy o dobrą szkołę


Przedstawiamy list Minister Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej do rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do szkoły  część I , część II

 

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych

Odpowiedź  z Urzędu Miejskiego w Mielcu  w sprawie uczniów klas VII
 
 
Reforma oświatowa

W związku z licznymi pytaniami od rodziców dotyczącymi wdrażania reformy oświatowej informujemy, że prace nadal trwają i żadne konkretne decyzje jeszcze nie zapadły. Jednakże na przełomie lutego i marca planujemy zorganizować spotkanie władz Miasta z rodzicami klas 6 celem przedstawienia koncepcji. O konkretnym terminie poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Z poważaniem
dyrektor szkoły mgr Bogusława Czarny
 

Analiza przychodów i rozchodów konta Rady Rodziców 16.09.2015r.- 15.09.2016r.

Analiza przychodów  i rozchodów  konta  Rady  Rodziców  16.09.2015r. - 15.09.2016r.

 

stan na dzień  15.09.2015r  
  7 048.77 
 Przychody  
 wpłaty uczniów   6 650.00
 za makulaturę
  7 494.00
 prowizja z Allianz   5 752.03
   26 944.80
 Rozchody   
 nagrody dla uczniów  za zbiórkę makulatury
   1 250.58
 książki do biblioteki szkolnej oraz nagrody książkowe i dyplomy  10 816.47
 dopłata do zakupu dzieł Jana Pawła II   1 590.00
 organizacja zabaw choinkowych
  1 958.86
 bilety MKS dla uczniów /konkursy,zawody sportowe     502.00
 przewóz uczniów (olimpiady+konkursy)   1 357.80
 przejazd –Dzień Papieski- Częstochowa
  1 936.22
 badanie wody (zdatności do picia)
     288.20 
 dofinansowanie wycieczek szkolnych
  2 090.00
 opłaty bankowe      120.00
 pomoce naukowe- w tym fantom
    936.00
 materiały do plastyki- dekoracje szkoły
     580.64
 pasowanie na ucznia i urocz. szkolne
     621.50
wystawy okoliczn. ,Tydzień dla zdrowia, konkursy –org.-nagrody 
  2 232.42
 zdjęcia na gazetki szkolne     497.36
 Razem:
26 778.05 
   
 stan na dzień  15.09.2016r.   166.75

  

 

Prezydium Rady Rodziców na rok szk.2016/17


Dnia 15.09.2016r. odbyło się zebranie Rady Rodziców.
Do Prezydium Rady Rodziców wybrano :
1. Roman Pantoł                -  przewodniczący 
2. Anna Rogus –Maj          -  z-ca przewodniczącego  
3. Anna Żurawska             -  sekretarz       
4. Anna Adamczyk           -  komisja rewizyjna
5. Rafał Guła                      -  komisja rewizyjna

Uchwalono składkę w wysokości : 40 zł od jednego dziecka uczęszczającego do naszej szkoły lub  40 zł od rodziny- jeżeli jest więcej niż jedno dziecko w naszej szkole.

Proszę  dokonać wpłat  do  15 grudnia bieżącego roku kalendarzowego na konto  Rady Rodziców SP 11 w Mielcu :
             PBS o/Mielec  49 8642 1168 2016 6805 5417 0001

Tel. do szkoły : 017 58 25 308  lub  017 58 25 436
 

 

Bilety miesięczne dla uczniów

bilety

instrukcja postępowania w celu uzyskania biletu miesięcznego

 

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców


Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły” rozpoczną się w dniu 28 kwietnia 2016r. o godz. 16.30 ,w sali nr.83 Serdecznie zapraszamy.

 

Akcja informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Otwarte Drzwi.

Przekazujemy informację o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji  ze specjalistami posiadającymi kompetencje i doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w dniach 22 – 26.02.2016 r w siedzibie MOPS w Mielcu ul. Łukasiewicza 1c.    harmonogram 
Akcja adresowana jest do:
- osób doświadczających przemocy w rodzinie
- osób stosujących przemoc w rodzinie
- świadków przemocy w rodzinie
- osób posiadających wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie
- wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta Mielca.

 
 
 
Możesz pomóc -Lepszy rozwój naszych dzieci

 
podatek

Szanowni Rodzice. Można pomóc naszym dzieciom przekazując 1% swojego podatku na rzecz szkoły.

 

 

 

Dzieła Zebrane Świętego Jana Pawła II

 

ceg                                              Ogłoszenie

Informujemy, że w naszej szkole są rozprowadzane cegiełki w kwocie 5zł na zakup Dzieł Zebranych Świętego Jana Pawła II do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 11w Mielcu. Cegiełki do nabycia u wychowawcy klas i w sekretariacie szkoły.

 Rada Rodziców SP11
 
 
 
Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szk.2015/16

Dnia 15.09.2015r odbyło się zebranie Rady Rodziców. Do Prezydium Rady Rodziców wybrano :

1.  Roman Pantoł               -   przewodniczący 
2.  Anna Rogus –Maj        
-   z-ca przewodniczącego   
3.  Anna Żurawska            -   sekretarz         
4.  Anna Miłoś                    -   komisja rewizyjna
5.  Artur Bujak                  -    komisja rewizyjna

Uchwalono składkę w wysokości : 40 zł od jednego dziecka uczęszczającego do naszej szkoły lub  40 zł od rodziny.


 Proszę  dokonać wpłat  do  15 grudnia bieżącego roku kalendarzowego  na konto  Rady Rodziców SP 11 w Mielcu :

PBS o/Mielec  49 8642 1168 2016 6805 5417 0001

Tel. do szkoły : 017 58 25 308017 58 25 308  lub  017 58 25 436017 58 25 436

 

Rekrutacja do klasy I
 
W związku ze zmianą przepisów rekrutacyjnych informuję, że do klasy I przyjmujemy z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców bądź opiekunów prawnych. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do kl. I (w miarę wolnych miejsc) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie kryteriów.Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów wypełniają wniosek (do pobrania na stronie internetowej szkoły) i zaznaczają na nim kryteria, które spełniają.
Prosimy również o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji.
dyrektor szkoły
    Bogusława Czarny
 
 
 
 
Wakacyjne półkolonie 2014

Podczas wakacji w szkole będą organizowane  zajęcia profilaktyczno-sportowo-rekreacyjne dla dzieci w godz. 9 00 - 13 00. Symboliczna opłata przeznaczona na drobne wydatki wynosi 25 zł za tydzień od jednego dziecka.
Zapisy (wraz z pieniędzmi) do dnia 29.05.2014 r.
  
I tydzień             07.07 - 11.07.2014 r.
 
II tydzień             14.07 - 18.07.2014 r.
 
III tydzień             21.07 - 25.07.2014 r.
 
IV tydzień             28.07 – 01.08.2014 r.
 
V tydzień             04.08 – 08.08.2014 r.

 

Diagnoza umiejętności matematycznych
Uczniowie klas 5-tych naszej szkoły wezmą udział w  ogólnopolskim  badaniu  Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych DUMa. Badanie będzie zawierało zadania z matematyki dostosowane do nowej podstawy programowej, a ich forma będzie zgodna z nowym sprawdzianem. Po przeprowadzeniu badania szkoła  otrzyma informacje o wynikach uczniów poszczególnych oddziałów i wynikach szkoły, na tle całej populacji uczniów biorących udział w badaniu. Uzyskane informacje pozwolą nauczycielom ocenić słabe i mocne strony ich uczniów oraz lepiej zaplanować pracę w klasie 6.
Badanie DUMa 2014 odbędzie się 20.05.2014r
 
 
Kolonia letnia 2014

W  dniach  29.06 – 9.07.2014r.  Szkoła Podstawowa  nr 11  w  Mielcu  organizuje  kolonię  letnią  w Świnoujściu dla  dzieci w wieku 11-15  lat.  Cena  1400 zł.   czytaj całość

 

Zajęcia - Przygotowanie do życia w rodzinie

Zgodnie z siatką godzin uczniowie klas V i VI obowiązani są uczestniczyć w programie Przygotowanie do życia w rodzinie - prowadzonym przez pedagoga z odpowiednimi kwalifikacjami. Rodzice uczniów, którzy nie wyrażają zgody na uczestniczenie dziecka w programie obowiązani są dostarczyć pisemną rezygnację z zajęć wg wzoru

 W załączeniu program tych zajęć  Wychowanie do życia w rodzinie

 

Wigilia w kl IIId grudzień 2013
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Czas wspólnych , rodzinnych spotkań, składania sobie życzeń. 19 grudnia 2013 roku  odbyła  się w klasie III d wigilia, bo w klasie czujemy się jak w rodzinie.  
Tego dnia wszyscy uczniowie przyszli odświętnie ubrani, bo przecież to wigilia. Na początku cała klasa z wychowawczynią p. Lidią Pieróg podzieliła się opłatkiem składając sobie świąteczno- noworoczne życzenia. Wspólnie zaśpiewano świąteczną pastorałkę. Po życzeniach dzieci zasiadły do stołu. Pierwszym daniem były pierogi ruskie i z kapustą. Potem na talerzykach pojawiły się słodycze: pierniki, wafelki, babeczki, czekoladki  i inne słodkości przyniesione przez dzieci. Nie zabrakło owoców i napojów. Dzieci wspólnie z rodzicami przygotowały  ten wspaniały poczęstunek.     zobacz zdjęcia
W miłej atmosferze przy dźwiękach kolęd upłynęło to przedświąteczne spotkanie. Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tej uroczystości serdecznie dziękujemy!

Wigilia w IIc grudzień 2013
„ Podnieś rączkę Boże Dziecię……”
Kultywując polskie tradycje Bożonarodzeniowe, uczniowie klasy II „c” wraz z wychowawczynią, w dniu 20 grudnia 2013 roku, urządzili w naszej szkole kolędowanie. Uczniowie - kolędnicy w pięknych strojach, z Gwiazdorem, odwiedzili Dyrekcję naszej szkoły, kolegów i koleżanki z innych klas oraz z Przedszkola Miejskiego nr 20. Zgodnie ze staropolskim obyczajem w zamian za życzenia, kolędy i pastorałki, kolędnicy zostali obdarowani słodyczami.     zobacz zdjęcia
W sali klasową wigilię i śpiewanie kolęd uświetnił akompaniament na skrzypcach i gitarze w wykonaniu naszych uczennic: Karoliny M. i Darii M.

 

Zadania i wizja zmiany 2013-2014


SZANOWNI  RODZICE


Przedstawiamy Wam zadania wokół których koncentruje się praca szkoły w tym roku szkolnym. Szczegółowe działania zawarte są w Koncepcji Pracy Szkoły z którą można zapoznać się w zakładce: Dokumentacja Szkolna. Wprowadzamy zmianę w szkole w procesie edukacyjnym. Wszyscy nauczyciele na każdej lekcji przedstawiają  uczniom cele w „języku ucznia”, po to aby uczniowie byli bardziej świadomi  efektów jakie w trakcie zajęć  powinni osiągnąć. 

Zachęcamy do współpracy w tym zakresie, w taki sposób, aby pytać uczniów w domu -„czego się nauczyłaś(eś)?” a nie "jaką ocenę dostałeś?".

Będziemy z Państwem rozmawiać na ten temat na najbliższych spotkaniach z wychowawcami oraz w trakcie roku szkolnego.
                                       
Z poważaniem
dyrektor szkoły
mgr Bogusława Czarny

 

 Zadania Szkoły
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)  zadania

 

Wizja zmiany 2013 - 2014 r.
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word) wizja

 

Spotkania z rodzicami uczniów klas I- VI

  Zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawcami 19.09.2013r o godz.16.30 klasy I- III, a klasy IV- VI o godz 17.15
wykaz sal

 

Wyprawka szkolna na rok szk.2013/14


W roku szkolnym 2013/2014 pomoc skierowana jest dla uczniów: 

klas I-III i V szkoły podstawowej 

słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

Kryterium dochodowe dla uczniów klas I-szych wynosi 539,00 zł na osobę w rodzinie.
Kryterium dochodowe dla uczniów klas II-gich, III-cich, V-tych, wynosi 456,00 zł na osobę w rodzinie.
W bieżącym roku pomoc dodatkowa dla grupy uczniów, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, ale znajdują się w trudnej sytuacji losowej. /pomoc może być przyznana do 5%  uczniów /

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 09.09.2013r
  do pedagoga szkolnego.
*Ostatni tydzień wakacji to czas na pobranie wniosku w szkole!

 

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców
10 maja 2013r w naszej szkole rozpoczną się zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców prowadzone przez panią Małgorzatę Ingram i panią Małgorzatę Dudek na temat: „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły” – cykl 7 spotkań (planowane zajęcia: w piątki od godz. 17.00)
Zapisy u wychowawców klas, pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły do końca kwietnia 2013r.
 

Organizacja i zakres działań pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Procedura organizacji i zakres zadań zespołów do sprawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
obowiązuje od 26.01.2012r dokument dostępny w pliku organizacja pomocy psychologiczno -pedagogicznej
 
Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców

 W kwietniu 2012 roku zakończyły się zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców przeprowadzone przez panie Małgorzatę Ingram i Małgorzatę Dudek „Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły”. Rodzice, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniach, będą mogli zapisać się na zajęcia w nowym roku szkolnym we wrześniu 2012r. Prosimy rodziców, którzy brali udział w zajęciach o swój komentarz co do przeprowadzonych zajęć.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko samodzielnego referenta d/s administracji w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im.Jana Pawła II w Mielcu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Stachura zamieszkała w Mielcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
       W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie wymagania i osiągnęła najlepszy wynik w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

                                                          

Mielec, 2010-08-27                                                                        Bogusława Czarny - Dyrektor Szkoły

 

Gdzie szukać pomocy?

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mielcu - tel. 017 788 49 78
- Poradnia specjalistyczna Arka – tel .017 773 08 09
- Punkt Interwencji Kryzysowej ul. Wyszyńskiego 16 tel. 017 780 05 05
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul Chopina 16 tel. 017 780 04 70

Chcesz wiedzieć więcej zapytaj pedagoga !  tel. 017 582 53 08

W dniu 28.09.20207 r. rozpoczynają się warsztaty ,, szkoła dla rodziców”
,, Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały”.
- Zajęcia będą odbywać się na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul.Wyspiańskiego.

Osoby, których dochód na 1 członka rodziny nie przekraczają kwoty 351 zł netto mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych klas I – III oraz zakupu jednolitego stroju mundurka. W/w osoby mogły również skierować wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007/2008.

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 787 54 50, (17) 787 54 54, email: sp11@miasto.mielec.pl
::
SP 11 Mielec © 2022