Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności

ja

Organ prowadzący
 
mielec
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Podstawowe informacje
 
koronawirus
 
Przekaż 1 % podatku
 
podatek
Wolontariat
wolontariat
 
prawa dziecka
 
 
Szkoła młodych patriotów
 
szkola
Nasza Szkoła
 
prezentacja
 
 
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
Projekt Next step
   
projekt
 
 
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
 
nowa
Pierwsza Pomoc
 
pierwsza pomoc
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkoła pamięta
szkola
Weź nie truj
ESA
Nowe Numery Kontaktowe
kontakt
 

Szkoła bez przemocy

Projekt realizowany jest w ramach uczestnictwa szkoły w kampanii społecznej “Szkoła bez przemocy”. Celem jest przeciwdziałanie przemocy przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Szkoły uczestniczące w kampanii zobowiązują się do przestrzegania zasad “Kodeksu Szkoły bez przemocy”.

Priorytetem pracy naszej szkoły jest stworzenie szczelnego systemu wyłapującego wszelkie przejawy przemocy i agresji wśród uczniów oraz przypadki ulegania nałogom. Chcemy, aby nasze dzieci czuły się w szkole bezpiecznie i wiedziały, że mogą zawsze liczyć na skuteczną pomoc nauczycieli. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie stałej współpracy między nauczycielami, rodzicami, pedagogiem i psychologiem oraz policją.

Wychowawcy oraz pedagog szkolny realizują następujące programy:
- „Jestem OK.”,
- „II Elementarz czyli program siedmiu kroków”,
- „Tak czy Nie”,
- „Sposoby radzenia sobie z agresją”,
- „Umiejętność radzenia sobie ze stresem i gniewem”.

Główne zadania do realizacji:
- integrowanie działań nauczycieli, uczniów, rodziców w zakresie bezpieczeństwa oraz współpraca ze środowiskiem, w tym z kuratorium oświaty, policją, prokuraturą, sądem dal nieletnich i innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa,
- koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
- planowanie, wdrażanie i dostosowanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,
- pomoc nauczycielom przy nawiązaniu współpracy z odpowiednimi służbami oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży,
- dzielenie się wiedzą o mechanizmach zachowań ryzykownych z nauczycielami, uczniami i rodzicami,
- promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.


Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 787 54 50, (17) 787 54 54, email: sp11@miasto.mielec.pl
::
SP 11 Mielec © 2022