Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności

ja

Organ prowadzący
 
mielec
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Podstawowe informacje
 
koronawirus
 
Przekaż 1 % podatku
 
podatek
Wolontariat
wolontariat
 
prawa dziecka
 
 
Szkoła młodych patriotów
 
szkola
Nasza Szkoła
 
prezentacja
 
 
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
Projekt Next step
   
projekt
 
 
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
 
nowa
Pierwsza Pomoc
 
pierwsza pomoc
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkoła pamięta
szkola
Weź nie truj
ESA
Nowe Numery Kontaktowe
kontakt
 

KORONAWIRUS
Egzamin ósmoklasisty 2020

Informacje dla zdających w SP 11

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp. (Uczniowie zostawiają wyłączone telefony po wejściu do szkoły, przed wejściem do sal egzaminacyjnych.)
5. Zdający przynoszą ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości zawierającym PESEL.
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu (z czarnym tuszem) i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
7. Uczniowie, którzy wcześniej uczyli się za granicą przystępujący do egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego(w rękawiczkach).
8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną, małą butelkę z wodą.
9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Uczniowie nie przynoszą ze sobą własnego wyżywienia.
 


Czytaj całość...
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie SP11 w Mielcu

 
W związku z częściowym uruchomieniem szkoły (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych, zajęcia rewalidacyjne oraz konsultacje dla uczniów klas 4-8) proszę o wnikliwe zapoznanie i zastosowanie się do obowiązujących od 25.05.2020 r. Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii  COVID-19 na terenie Szkoły  Podstawowej nr 11  z Oddziałami Integracyjnymi  im. św. Jana Pawła II w Mielcu.

 

Podstawowe informacje

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC)

Infografiki Światowej Organizacji Zdrowia WHO - ochrona przed koronawirusem

Jak skutecznie myć ręce

 

koronawirus    
koronawirus6+

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 787 54 50, (17) 787 54 54, email: sp11@miasto.mielec.pl
::
SP 11 Mielec © 2022